Systém Emmets

Zajišťuje průběžný přehled o činnosti zaměstnanců pracujících samostatně na externích pracovištích. Umožňuje evidenci vykazované práce pomocí aplikace přístupné přes webový prohlížeč nebo Android aplikaci (smartphone, tablet), případně pomocí SMS zprávy v případě nedostupnosti datového připojení. Na základě evidovaných výkazů jsou v systému automaticky vytvořeny sestavy, které slouží pro kontrolu odvedené práce.

Hlavní funkce systému Emmets

 • Evidence vykázaných činností
 • Evidence pracovišť / zákazníků
 • Evidence zakázek s jejich historií
 • Evidence zaměstnanců
 • Alokace zaměstnanců na pracovištích
 • Objednávka požadovaných činností s možností zaslání notifikace před začátkem činnosti
 • Zadávání reklamace odvedené práce
 • Kontrolní seznamy vykonávaných aktivit na pracovišti
 • Kontrolní reporty (lze zpřístupnit zákazníkům)

Přehled hlavních funkcí mobilní aplikace Emmets pro evidenci pracovních výkazů

 • Výběr příslušného externího pracoviště
 • Kontrola předchozích výkazů práce pro dané pracoviště
 • Nafocení místa / předmětu činnosti před započetím práce
 • Provedení požadovaných činností dle kontrolního seznamu
 • Zaznamenání vykonaných činností
 • Nafocení místa / předmětu činnosti po skončení práce
 • Doplnění dalších informací (automaticky či ručně, např. kontaktní osoba, GPS souřadnice)
 • Zaznamenání celkového času činností
 • Synchronizace dat s webovou aplikací

Kontaktní formulář / Dotaz na cenyVybrané reference

Telefon: +420 311 249 242 | Fax: +420 311 249 254 | E-mail:

© Disposervis s.r.o.