Podporujeme

Podporujeme dětský fond OSN UNICEF, který se snaží zlepšovat životní podmínky dětí v nejchudších zemích světa a poskytuje krizovou pomoc v období katastrof. UNICEF pomáhá ve 155 rozvojových zemích zajistit dětem zejména zdravou výživu, přístup k pitné vodě, zdravotní péči a zdravé prostředí, vzdělávání a ochranu před týráním a zneužíváním.Vybrané reference

Telefon: +420 311 249 242 | Fax: +420 311 249 254 | E-mail:

© Disposervis s.r.o.