Náhradní plnění

Disposervis s.r.o. nabízí svým zákazníkům možnost uplatnění náhradního plnění ve smyslu zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti, doplněného o vyhlášku č.518/2004.

Co je to náhradní plnění?

Počínaje rokem 2005 jsou zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 osob, povinni zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením. Pokud ale zaměstnavatel nemá možnost zaměstnat 4 % zdravotně postižených osob, může si tuto povinnost splnit odvodem samostatné daně do státního rozpočtu nebo tzv. náhradním plněním, tedy odběrem výrobků a služeb od firem zaměstnávajících více než 50% osob se zdravotním postižením.

Odběrem služeb od naší společnosti můžete splnit svou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a vyhnout se tak legálně odvodu daně do státního rozpočtu.

V přehledu níže je počítáno s průměrnou nominální mzdou 23.000 Kč. Reálně ale průměrná mzda neustále roste a tedy i vaše úspora bude v případě odběru služeb od naší společnosti vyšší, než ukazuje následující tabulka.

Kontaktní formulářVybrané reference

Telefon: +420 311 249 242 | Fax: +420 311 249 254 | E-mail:

© Disposervis s.r.o.